Türk Hukuk Sistemi’nde Nişanlanma

Nişanlanma , Türk Hukuk Sistemi’nde evlilik vaadi olarak düzenlenen kendine özgü bir sözleşme türüdür. ( bkz.http://www.balkaya.av.tr/files/NHNTD.pdf  )

Türk Medeni Kanunu’nda m.118-123 arasında yerini bulmuştur.

A. Nişanlanma

MADDE 118.-Nişanlanma, evlenme vaadiyle olur.

Nişanlanma, yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça küçüğü veya kısıtlıyı bağlamaz.

B. Nişanlılığın hükümleri

I. Dava hakkının bulunmaması

MADDE 119.-Nişanlılık, evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez.

Evlenmeden kaçınma hâli için öngörülen cayma tazminatı veya ceza şartı dava edilemez; ancak yapılan ödemeler de geri istenemez.

II. Nişanın bozulmasının sonuçları

1. Maddî tazminat

MADDE 120.-Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddî fedakârlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.

Tazminat istemeye hakkı olan tarafın ana ve babası veya onlar gibi davranan kimseler de, aynı koşullar altında yaptıkları harcamalar için uygun bir tazminat isteyebilirler.

2. Manevî tazminat

MADDE 121.-Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.

III. Hediyelerin geri verilmesi

MADDE 122.-Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.

Hediye aynen veya mislen geri verilemiyorsa, sebepsiz zenginleşme hükümleri uygulanır.

IV. Zamanaşımı

MADDE 123.-Nişanlılığın sona ermesinden doğan dava hakları, sona ermenin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

Evilik vaadinin nişanlanma fiili sayılabilmesi kişiye ve konuya bağlı şartlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Continue reading

Three

Once upon a time, and a very good time it was, though it wasn’t in my time, nor in your time, nor any one else’s time, there were three children; Raven, Jefferson and Onoskelis who had the seeds of never ending childhood. Their journey leads us to the path of immortality, freedom and independency…

BookCoverImage

The Shadow House

Welcome to my comfort zone. Cigarettes, bottles of wines and movies. What is there left for us? A sunny day, a climbed up mountain, a fancy swimsuit followed by a happy ending night…No ,no, no!!! Let’s start again. Welcome to my inverted paradise.

41mgyPGtSjL._SX311_BO1,204,203,200_

 

Onoskelis

Onoskelis was always pleasant at her entering and at her leaving. So she knew she would always be brave to ask for what she wanted. Her journey leads us to the world of bravery and independency of women.51dwwG-Jx2L._SX312_BO1,204,203,200_